W związku z wchodzącym w życie 25 maja 2018r. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) pragniemy poinformować, że firma FHU KRZYSZTOF WINIARZ ul. Ropczycka 12a, 61-316 Poznań, 783-001-94-52 jest administratorem danych osobowych oraz przetwarzamy je w sposób bezpieczny i zgodny z prawem.

Twoje dane osobowe są przetwarzane w celu prowadzenia konta zakupowego, prawidłowego zrealizowania złożonego przez Ciebie zamówienia, przedstawiania naszych ofert, sporządzania analiz statystystycznych a także w celu zrealizowania ciążących na nas obowiązków prawnych. Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane w innych celach, o ile wyrazisz odrębną zgodę na ich przetwarzanie. Twoje dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom danych takim jak: podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską, podmioty prowadzące działalność płatniczą, podmioty współpracujące z nami przy obsłudze spraw księgowych, podatkowych, prawnych, windykacyjnych.

Twoje dane osobowe będą przechowywane do momentu osiągnięcia celu, dla którego zostały zebrane, a także przez okres czasu przewidziany przepisami szczególnymi. Masz prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia swoich danych, prawo do cofnięcia udzielonej zgody, a także prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego.

Wszelkie pytania lub wątpliwości prosimy kierować na adres: info@stylove

Email

info@styloveshop.com

Telefon

+48 727 904 600

Media społecznościowe